Brochure VIP

Brochure VIP

1,000,000 

& Free Shipping
Guaranteed Safe Checkout

* Mẫu Demo:  4 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 2 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://www.behance.net/gallery/87039859/Brochure-design?tracking_source=search|Brochure Market https://www.behance.net/gallery/88296643/Brochure-Design-_-USG-Farms-_-Designed-by-Loknadh?tracking_source=projectSlider https://www.behance.net/gallery/88225851/Brochure-Design-_-SVV-Exports-_-Designed-by-Loknadh?tracking_source=search|Brochure Market https://www.behance.net/gallery/80569351/Vinpearl-Safari-Phu-Quoc-Brochure?tracking_source=search|Brochure Promotion https://www.behance.net/gallery/86827229/Restaurant-Trifold-Brochure?tracking_source=search|Brochure Food https://www.behance.net/gallery/87738923/Bifold-BrochureBrochure-designBrandingFood-Design?tracking_source=search|Brochure Food

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 mặt thiết kế

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.

Brochure VIP
1,000,000 
Scroll to Top