Namecard BASIC

600,000 

* Mẫu Demo:  1 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 4 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-ca-nhan-mau-xanh-nhe-nhang.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-tiem-banh-mau-den-bat-mat.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-ca-nhan-mau-den-tim-dot-pha.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-ca-nhan-mau-den-trang-ca-tinh.html

http://namecard.designer.com.vn/namecard/namecard-ca-nhan-mau-den-manh-me.html

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 card 2 mặt .

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.