Tờ Rơi VIP

3,000,000 

Mô tả

* Mẫu Demo:  3 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 4 lần

* Thời gian hoàn thành: 2 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://www.behance.net/gallery/87925405/Corporate-flyer?tracking_source=search|Flyer https://www.behance.net/gallery/45794881/Multipurpose-sales-flyer?tracking_source=search|Flyer promotion https://www.behance.net/gallery/53984863/Summer-Trip-Flyer?tracking_source=search|Flyer promotion https://www.behance.net/gallery/87791981/Diseno-de-Flyer https://www.behance.net/gallery/86386139/Neon-Party-FlyerTemplate

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang sản phẩm.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.